top of page
  • Milbich Tamás

Barlangi mentés a Solymári Ördöglyukból


"Barlangi mentés a Solymári Ördöglyukból" címen megjelent cikk a Turisták Lapjában, 1934-ből.

Barlangi mentés a Solymári Ördöglyukból

A Solymári Ördöglyukat [1934.?] augusztus 22-én hét érettségizett cserkész kereste fel. Két csoportra osztva, a két külön nyíláson hatoltak be a barlang mélyére. A négytagú társaság ugyanoda tért vissza, ahonnan elindultak, de három társukat hiába várták a barlang kettõs nyílása elõtt. Így azután segítség után nézve, jelentették társaik eltûnését.

A Barlangkutató Társulat az aggteleki feltárásairól közismert Kaffka Péter mérnököt kérte fel mentõcsoport szervezésére. A mentésben Kaffkán kívül dr. Gyõrgyfalvay Dezsõ, Sebõs Károly turista-barlangkutatók, dr. Kubacska András és Szentiványi Ferenc speleológusok vettek részt és leszállt a barlangba Kmetty N. is, a barlang egykori térképezõje, de részt vettek a mentésben a solymári tûzoltók is, akik kürtjelek segítségével próbáltak jelt adni a bent rekedteknek. A mentõk több csoportban, több ízben járták be a barlang szövevényes járatait. A barlang elõtt 100 fõt jóval meghaladó tömeg lélegzetvisszafojtva leste a híreket.

A levert szülök, Solymár, Nagykovácsi és a távolabbi környék összesereglett népe már-már elcsüggedt, mert úgy látszott, hogy a mentés holtpontra jutott. Hiányzott a mentõk közül a barlang legjobb ismerõje, újabb részeinek feltárója, a Barlangkutató Társulat solymári bizottságának elõadója, Barbie Lajos, akit éppen solymári feltárásaiért tüntetett ki a barlangi medve-plakettel az 1928-ban Budapesten ülésezõ nemzetközi speleológiai kongresszus, és aki már több ízben mentette meg a barlangban eltévedtek életét. Egy ízben öngyilkos megmentésén fáradozott és ennek kapcsán ismerte meg szakértelmét a solymári csendõrség. A csendõrség hívta fel a községi elöljáróság figyelmét Barbie Lajosra, a Magyar Turista Egyesület régi, lelkes tagjára.

Több mint 24 óra telt el az eltévedés óta, amikor végre felhívták telefonon egyesületünket, ahonnan Vörös Tihamér alelnökünk intézkedésére azonnal kiszállt a helyszínre Barbie tagtársunk. Idõközben a budapesti tûzõrség emberei is megjelentek, valamint a Vármegyék és Városok Mentõegyesületének autója is. Tagtársunk megjelentése az elcsüggedõkbe újabb erõt öntött. Barbie az Útvesztõ nevû részben találkozott a mentõexpedícióval. Kaffka Péter és Sebõs Károly társaságában indult innen az eltévedtek megkeresésére, míg a barlangban járatlan tûzoltókat az Útvesztõben hagyták. Rövid idõ multán tagtársunk rá is akadt az általa hat évvel felfedezett járatban a melegebb ruhát nélkülözõ, fagyoskodó cserkészekre, akiket kiégett zseblámpájuk kényszerített a megtorpanásra. A járat olyan jelentéktelenül indul, hogy aki keresi, nem találja meg, és valóban csak a barlangok szövevényes hálózatában járatlanok tévedhetnek beléje és ezért kerülte el a viszonyokat nem ismerõ kutatók figyelmét, míg a szakértõ mindjárt meglelte a célravezetõ nyomot. Nagy volt az öröm, amikor Barbie kézen fogva kivezette az eltévedteket, akik nem is sejtették, hogy 36 órát töltöttek a föld mélyében. A szülök meleg levélben köszönték meg a megmentõnek és egyesületünknek a nemes szolgálatot. Központi választmányunk viszont életmentõ kitüntetésre terjesztette fel Barbie Lajost.

Az eset kapcsán a Vármegyék és Városok Országos Mentõegyesülete, a tûzoltók, a mentésben részt vett turisták és a Földtani Intézet képviselõjének bevonásával értekezletet tartott szept. 25-én. Itt Barbie elvállalta egy, az összes barlangok adatait tartalmazó kataszter megszerkesztését, mely lehetõvé tenné, hogy mindig a barlang legjobb ismerõjének szolgálatait vegye igénybe a Mentõegyesület, mely egyébként a barlangi és turista-mentésekhez szükséges felszereléseket be foga szerezni. A jövõben a felszereléssel ellátott mentõautó fogja a helyszínére kiszállítani a mentõ turistákat, mert legutóbb pl. egy gellérthegyi öngyilkossági eset kapcsán igazolódott be, hogy a tûzoltók hatalmas létrájukkal sem mentek semmire, míg a hegymászás technikájában jártas turista csekély felszereléssel, de szakértelemmel többet segíthet. A mentõk egyébként más esetben is igénybe szeretnék venni turistáink szakértelmét és lelkesedését, mert a közelmúltban pl. a nagykállói mély kút fenekére nem mert leszállani senki, míg alpinistának nem okozott volna ez nehézséget. A mentõegyesület a közeljövõben sítalpakra szerelt hordágyakkal is fel fogja szerelni menedékházainkat. (S. B.)

(Turisták Lapja 1934 XLVI. évf. 10. szám)

Legújabb blogbejegyzés:
KULCSSZAVAK:
Legrégebbiek:
Keresés kulcsszavakra:
bottom of page