top of page
  • Hegedűs András

Javaslattétel épülő és majdani utcák elnevezésére


Az esztergomi vasútvonal Szélhegy megállójának néhány hónapon belül várható elkészülte miatt rövidesen szükségessé válhat az oda vezető - az egykori barackos területén kialakított - két utca elnevezése, hosszabb távon pedig a barackos helyén majdan létesítendő utcák névadása is.

Szép gesztus volt a képviselő-testület részéről, hogy 2012-ben, amikor több új utcanév megalkotása vált szükségessé, magáévá tette azt az alapelvet, hogy az új nevek a település múltjával legyenek kapcsolatosak. Üdvözlendő lenne, ha ez az alapelv most is érvényre juthatna. Ez esetben célszerűen azoknak a nevét lehetne megörökíteni az itteni utcanevekben, akiknek jelentős részük volt annak a solymári gyümölcs- és szőlőkultúrának a kialakulásában, ami a 19. században és a 20. század első felében nagy mértékben meghatározta a település fejlődését.

Kínálkozó köztes megoldás lehet, hogy legalább az Ifjúság utca meghosszabbításában létrejövő utca ezen a szakaszon is az Ifjúság utca nevet viselje, ezt azonban nem javaslom, szerintem jobb lenne, ha ez a név csak a lakótelepi szakaszon maradna meg, az új utcarésznek pedig a neve is jelezné, hogy kertes beépítésre szánt, egykori gyümölcsös területen jött létre.

A solymári gyümölcstermesztés kiemelkedő személyiségeiről kevés adat maradt fent, a helytörténeti források és visszaemlékezések csak két emberről, Körbl Károly (1831-1887) kántortanítóról ésWéber Ágoston (a háború után magyarosított nevén Bozóki Ágoston; 1872-1963) általános iskolai tanárról jegyezték fel, hogy jelentős szerepük volt a helyi gyümölcstermesztési kultúra megalapozásában, fejlesztésében. Célszerűen kettejükről lenne érdemes elnevezni a két újonnan kialakuló utcát; természetesen igény szerint bővebb indoklást is szívesen csatolok majd a javaslatomhoz.

A barackos helyén majdan kialakítandó további utcák elnevezéséhez javaslom figyelembe venni azon személyek névsorát, akik bizonyíthatóan - anyakönyvi adatok tanúsága szerint - életvitelszerűen foglalkoztak szőlőtermesztéssel, szőlőműveléssel. A solymári anyakönyvek több mint 40 főt tartanak számon, akiknek a foglalkozása szőlőbirtokos, szőlősgazda, szőlőműves, vagy más hasonló, a szőlőtermesztésre utaló megnevezéssel szerepelt, egy vagy több anyakönyvi bejegyzésben. Jó részük kiterjedt családot fenntartó, megbecsült ember volt a faluban; közülük legalább hárman a községi bírói tisztséget is viselték; a lista egy további szereplője községi adószedő, tűzoltó és a helyi lövészegylet elnöke volt; egyikükről pedig már 1945 előtt is volt elnevezve utca a településen. Úgy gondolom, hogy ekkora listából biztosan lehet majd találni olyan személyeket, akik méltók lehetnek arra, hogy utca viselje a nevüket a község ezen részén.

[Az érintettek névsora, egyelőre mindenfajta további részletezés nélkül: Appel Ágoston (1790k.-1857), Appel József (?-?), Appel Lőrinc (1837-?), Appel Mihály (1816-?), Bruckner György (1796k.-1873), Dauner Márton (1826-?), Enczmann Péter (1812k.-1879), Gertheim János (1823k.-?), Herr Márton (1841k.-1909), Holzspach János (1839k.-?), John Jakab (1853-1926), John József (1846-1903), Judt József (?-?), Lang József (1823-?), Joannes Löffler (1807k.-?), Mathias Melcheritz (?-?), Mihálovits Pál (?-?), Milbich János (1815k.-?), Milbich Mátyás (1839-1922), Perágovits Endre (1814k.-1882), Pfeiffer György (1848-1913), Josephus Plana (?-?), Posovszki Nándor (?-?), Schäffer Bernát (1850-1926), Schelhorn István vagy József (?-?), Schokátz Mátyás (1810-15k.-1886), Schokátz Mátyás (1848-1924), Strack Antal (?-?), Strack József (1839-1885), Straub Márton (?-?), Szedlák János (1843?-1916), Szedlák Mihály (?-?), Szegner József (1830k.-1876), Tafferner József (1833k.-1907), Taller Bernard (?-?), Taller József (1844-1900), Taller Mihály (1862-1929), Taller Tamás (1859-1920), Traxler Mátyás (1817-1883), Venczel Lőrinc (1810k.-1887), Westwinkl János (1830k.-1877).]

Kérem javaslatom lehetőség szerinti, mielőbbi napirendre vételét, megtárgyalását és támogatását. Igény esetén szívesen becsatolok bővebb indoklást is a javasolt személyekkel kapcsolatban.

Tisztelettel:

Hegedűs András

helytörténeti kutató

(A fenti levelet Hegedűs András helytörténeti kutató jóváhagyása mellett közöltük. Az önkormányzathoz illetve az NNÖ-höz eljuttatott javaslatot a Szépsolymár Alapítvány támogatja.)

Legújabb blogbejegyzés:
KULCSSZAVAK:
Legrégebbiek:
Keresés kulcsszavakra:
bottom of page