top of page
  • Milbich Tamás

A templomtorony fémgömbjének tartalma - 1985


1985-ben restaurálták a solymári katolikus templom tetőszerkezetét. A torony csúcsán, a kereszt alatti fémgömbbe ekkor néhány kordokumentum (pénzérme, újságok, stb.) mellett egy utókornak címzett levelet is elhelyeztek. E levél tartalma a következő (eredeti szöveg):

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

EMLÉKEZETÜL

az utókornak a solymári plébániatemplom tetőzetének ujjáépítése, a torony keresztjének aranyozása és elhelyezése alkalmával 1985. szeptember 16-án, Őszentsége II. János Pál pápa pápaságának hetedik évében, Dr. Lékai László esztergomi érsek, bibornok, primás érsekségének kilencedik évében, Dr. Szakos Gyula székesfehérvári megyéspüspök harmadik évében, mint 18. apostolutód egyházmegyénkben, Dr. Szabadkai József tb. kanonok-plébános és Pajor András káplán szolgálata idejében, amikor az egyházközség világi elnöke Magyar Ferenc, az Uj Ember főszerkesztője, gondnoka Rétfalvi József, pénztárosa ifj Taller András, a képviselőtestületnek pedig tagjai: Borszéki Tamás, Dankó István, id. Dauner Henrik, ifj. Dauner Henrik, Dezsényi Bernát, Farkas János, Jármai János, Kelemen István, László Imre, Majtényi Bernát, Majtényi József, Máriaházi János, ifj. Mentesi József, Merényi Mihály, Milbich Mihály, Mezei Márton, Pétervári János templomatya, id. Posovszki Márton, Rétfalvi József, Sarlós József, id. Szirmai János, ifj. Taller András, Tallér Bernát, Tallér József, Tallér Mihály, Tarlós Márton templomatya, Tallér Lőrinc, Wittmann István. Kántor Kelemen István és neje. Kisegítők: Marosi Albert, László Imre, Kurtz János. A templom gondos sekrestyése és harangozója pedig özv. Dezsényi Bernátné, akinek köszönhető, hogy templomunk mindig tiszta és rendes. Községünknek 5,680 lakójából kb. 4,500 a katolikus.

Az 1782-84 években épült és a Boldogságos Szűz Mária Szent Nevének szentelt plébániatemplom épületének tetőszéke annyira megrongálódott, hogy annak felujítása tovább nem volt halasztható. Az egyházközség vezetősége tehát elhatározta, hogy a hívek áldozatkészégére támaszkodva a közel kétmillió Forint költséggel a munkálatokat elvégezteti. Azoknak a családoknak és egyéneknek neveit, akik nagyobb összeggel járultak a költségekhez, külön iratban rögzítjük, jószívű adakozóinkat az utódok hálás emlékezetébe ajánljuk.

E hatalmas kiadással járó ujjáépítés csak ugy tudtuk megvalósítani, hogy a Caritas Internationalis 239.511.-Ft segélyt az Országos Műemléki Felügyelőség 100.000.-Ft-os adományt juttatott egyházközségünknek, az Egyházmegyei Hatóság 200.000.-Ft kölcsönt biztosított számunkra, majd ezeket kiegészítette az Egyházközségi és a templompénztárból átutalt összegek sora. De ehhez járult a hívek 670.000.- Ft-nyi adómánya, amely segítségért nem tudunk elég hálásak lenni. Nem feledkezhetünk meg az NSZK-ba és a világ más tájaira kitelepített rokonainkról és hozzátartozóinkról sem, akik kinti gyűjtéssel kb. 100.000.- Ft-tal járultak hozzá kiadásainkhoz. Ez az összeg nincs bent az itthoni hívek 670.000.- Ft-os adományában.

Erre a hatalmas összegre azért volt szükség, mert az egész templom tetőt le kellett cserélni, hiszen a kétszáz éves tetőszerkezet anyaga teljesen elhasználódott, lécek gerendák elkorhadtak, cserép elhasználódott. A tetőszerkezet viszont olyan remek ácsmunka volt, hogy az Országos Műemléki Felügyelőség előírta ugyanazon szerkezetnek megszerkesztését.

Mindehhez megszereztük az Egyházmegyei Hatóság engedélyét, az Állami Egyházügyi Hivatal hozzájárulását, az Országos Műemléki Felügyelőség és a Nagyközségi Tanács beleegyezését is.

Ezután kezdhettünk neki a nagy munkának. A hatalmas tetőtartó gerendák ma már beszerezhetetlenek voltak, ezeket acélgerendákkal cseréltük föl, a falak tetején betonkoszorut építettünk, ebbe építettük bele az acélgerendákat, amelyeknek így kettős szerepe lett: összetartani a falakat és tartani a tetőszerkezetet. Szerkezetileg ragaszkodtunk az Országos Műemléki Felügyelőség előírásaihoz, és a régi tetőszerkezetet mintáztuk. A munkálatok vállalkozója ifj. Piri Mátyás, helybeli kisiparos volt, aki két fiatal brigádjával nagyszerű és szép munkát végzett. A munkálatokat állandóan ellenőrizte Kármán Taamás egyet. tanár, az Építési kutatóintézet tudományos osztályvezetője, statikus, és Schlosszer Attila építészmérnök, az esztergomi főegyházmegye építészeti szakreferense, a tetőszerkezet tervezője. Nagy megnyugvás számunkra, hogy a végzett munkával mindig megvoltak elégedve. Így végezték el a hatalmas munkát szint rekordidő, 3 hónap alatt. Köszönet érte mindazon dolgozóknak, akiknek munkáját dicséri az a tetőszerkezet. A kereszt aranyozását Csekőné Ruff Ilona Pápán készítette.

Az ünnepélyes templomszentelést megyéspüspök Atyánk, Dr Szakos Gyula végzi, búcsú vasárnapján, szeptember 16-án amikor a külföldi adómányozók nagyrésze is itt lesz. Az egyházközség abban a reményben helyezi el a templom tornyára a keresztet, megváltásunk szimbolumát, hogy időn keresztelül tündöklik a község felett és mutat fölfelé, ahová hívő közösségünk minden tagja törekszik és a fékevesztett emberi gonoszság nem hoz olyan pusztulást a következő nemzedékre, ami a solymári Isten-házát megsemmisítené. Ha egyszer leemelik majd ezt a keresztet és vele a fémdobozt, megtalálják ezt az emlékeztetőt, foglalják imáikba azok neveit, akik a mult örökségét továbbadták a következő nemzedéknek.

Isten segítségével a solymári hívek áldozatkészségével 1979-81-ben uj plébániát építettünk Solymáron, ami mellett állandóan végeztük a kisebb feladatok egész sorát.

Az egyházközség ezeket az áldozatokat annak reményében hozta, hogy a jövő nemzedék is igényli a templomot és a papi szolgálatot.

Solymár, 1985 szeptember 16-án

Íródeák: Wittmann Istvánné sz.: Müller Rozália

Dr. Szabadkai József kanonok-plébános

1985-ben restaurálták a solymári katolikus templom tetőszerkezetét. A torony csúcsán, a kereszt alatti fémgömbbe ekkor néhány kordokumentum (pénzérme, újságok, stb.) mellett egy utókornak címzett levelet is elhelyeztek. E levél tartalma a következő (eredeti szöveg):

Legújabb blogbejegyzés:
KULCSSZAVAK:
Legrégebbiek:
Keresés kulcsszavakra:
bottom of page