top of page
  • Milbich Tamás

Solymári tervezte az Örök Emlékezet templomát - I. rész


Van egy különlegesen szép templom Szlovéniában. Egy valóban egyedi, az isonzói hősök emlékezetére emelt szentély. És hogy mi ebben a különleges? Hát az, hogy ezt is az a solymári kötődésű Jablonszky Géza tervezte, aki a Templom terünkön álló hősi emlékművet. Az alábbiakban dr. Krämer Tamás 1917 augusztusában megjelent cikkét közöljük újra, eredeti nyelvezetével, két részben, amely a templom hivatását ecseteli olvasmányosan, érdekesen.

* * * A Jávorkai templom IRTA: dr. Krämer Tamás

Az Isonző hőseit az egész világ ismeri és bámulja, már tiz véres és rettenetes csatában verték vissza a hitszegő olasz elkeseredett támadásait; az Alföldön született magyar fiúk, azelőtt sohasem látott magas hegycsúcsokon az osztrák bajtársakkal egyűtt áttörhetetlen sorfalat állnak az ellenség ellen. Soraik áttörhetetlenek, bizalmuk pedig megtörhetetlen. Vitézségűk hírét naponként ország. világnak hirdeti a harctéri jelentés, kinek azonban a háborús sors mostanában útját az Isonzó vidékére tereli, a szűk Tolmincki patak völgyébe, az egy gyönyörű háborús emléket fog látni, mely örök időkre fogia hirdetni hőseink nagy bizalmát a seregek Ura Istenében, Ez az emlék a jávorkai templom, mely a háborús művészet egyik legremekebb harctéri elkotása. Nem kis tábori kápolnáról van szó, nem valami hirtelen összetákolt alkotmányról. Valóságos századokra szóló épület ez, valósággal Isten örök fölségéhez méltó maradandó monumentum. A templomot kűlönféleképen nevezték el. Fekvési helyéről jávorkai templomnak nevezik.

Legtöbben a hősök temploma nevét használják és ezt a nevet kétszeresen is megérdemli. Építői a cs. és kir. X_Y hegyidandár harcoló katonái voltak, kik üdülésre szánt idejüket szentelték erre a célra. Úgy cselekedtek, mint a zsidók a fogságból való visszatérésük után, míg az egyik kezükkel harcoltak az ellenség ellen, a másikkal várfalakat emeltek maguknak. Megérdemli a hősök temploma nevét azért is, mert atemplom oldalfalait festés helyett fél oszlopkiképzések között a lábazattól felfelé 32 darab egy méter széles tölgyfa tábla borítja, melyekre a dandár kötelékében harcolt és harcoló zászlóaliak, ütegek és egyéb harctéri alakulatok hősi halált halt vitézeinek nevei vannak beégetve, eddig (1916 aug. 31-ig) 1700 név. A táblák egy része szárnyas oltárok módjára két 50-50 cm széles szárnnyal van ellátva szintén az elesett hősök neveivel díszítve.

Valamelyik haditudósító a holtak templomának nevezte, jobban illik rá az élők temploma név, vagy inkább az örök emlékezet temploma, mert örökké fog élni a mi és az utódok szívében azoknak halhatatlan emléke, kiknek hulló véréből fog fakadni a jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Ezt hirdeti a templom apsis bejárata fölött a felírás is, mely magyarul így hangzik: "Ti Sleme, Mrzli Vrh és Vodil Vrh felejthetetlen hősei, kiknek nevét e ház őrzi és megörökíti, az örök béke és a jövő nemzedékek bámuló elismerése leszen jutalmatok azért a bátor kitartásért és hűségért, melyet tomboló csatákban tanusitottatok és melyet hősi halállal megpecséltetek." Gyönyörű gondolat vezette a templom tervezőit, mikor helyét megválasztották Köröskörül a felhőkbe nyúló hegyek szegélyezik a helyet, hol a templom egy völgykatlan oldalában áll. Egy sziklaorr csúcsán nyugszik az épület úgy, hogy a dandár mind a hat zászlóaljának harcoló állásából kilépve, az első tekintet lefelé a templomra esik.

"Élet 9. évfolyam 32. szám (1917. augusztus)"

Kép: www.potmiru.si

Köszönet: Négyesi Lajosnak.

(mt) (Folytatjuk...)

Legújabb blogbejegyzés:
KULCSSZAVAK:
Legrégebbiek:
Keresés kulcsszavakra:
bottom of page