top of page
MAIN PAGE
ID

ITT NÉZZ, ITT ÉREZZ, ITT GONDOLKOZZ!

emblem_small.png

Kiemelt bejegyzések:

Üdvözöljük honlapunkon!

A szepsolymar.hu immár 10 éve helyi kulturális adatbázisként, információs portálként jött létre, értékőrző és értékteremtő célzattal. Megújult honlapunk felépítése egyszerűsödött, blog-központúbbá vált. További újdonság, hogy a helytörténet és a hagyományőrző arculat mellett ezentúl hangsúlyosabb helyet kap benne a modern/posztmodern Solymár is. Honlapunk nemcsak a múlt hagyatékával, hanem a jelenkor kulturális örökségével is igyekszik többet foglalkozni. Tallózzon értéktárainkban, olvassa cikkeinket! Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk!    

PARTNEREK:

radiosolymar.jpg
bauern.JPG
logo-kicis.png
logo.png

Honlapunk Solymár Nagyközség Önkormányzatának támogatásával készült.     

ÉRTÉKŐRZŐ, ÉRTÉKTEREMTŐ OLDAL

SZÉPSOLYMÁR

48.jpg

Mi a site célja?

A szepsolymar.hu helyi kulturális értékőrző és értékteremtő célzattal jött létre 2009-ben. Eredendő célja az volt, hogy átmentse a helyben fellelhető kulturális hagyatékot a modernkori solymáriak számára. A honlap 10 év alatt csaknem megtízszerezte látogatóinak számát, ami arra késztette a szerkesztőt, hogy az egy évtizedes tapasztalatok figyelembevételével, mind külalakjában, mind tematikájában megújítsa a honlapot. Ennek fényében célja a helytörténetiségen és a hagyományápoláson túl immár a helyidentitás és a helykötődés élénkítése is, ami segítheti az identitásorientálódást a helyi látogatók számára. 

49.jpg

Mit üzen a honlap?

A honlap célkitűzése mit sem változott; továbbra is az értékközpontú gondolatokat, a hagyományos és a modern látásmódot szeretné egyszerre képviselni a helyi kultúrában. Bár látszólag ellentmondásos értékrendekről, világszemléletekről van szó, mégis úgy érezzük, hogy a XXI. század globalitásában talán még fontosabb a lokális értékrend újraértelmezése. Annál is inkább, hiszen a jelenkor most sokkal nagyobb rálátást biztosít itt élt elődeink történetére, viselkedésére, lélektani karakterükre. Ebből következően jelenünket is talán jobbá formálhatjuk egy olyan hagyományokban gazdag településen, mint Solymár. 

50.jpg

Miért, és kinek lehet fontos mindez?

Mindez természetesen világnézeti, és kulturális kérdésként is értelmezhető. A helyi értékek azok számára jelenthetnek többletet, akik a helyben nem csupán földrajzi teret, nem csak szolgáltatást, nemcsak pusztán logisztikát, vagy leküzdendő akadályokat látnak. Azok számára lehet a honlap jó kiindulópont, akik a helyre otthonként is szeretnének tekinteni. Azok számára lehet hasznos, akik az otthonukat egy tágabb szellemi térben is szeretnék értelmezni. Azoknak szól, akik kíváncsiak a hely szellemére, az abban gyökeredző kulturális háttérre, egyszóval azoknak, akik mindenestül szeretni is akarják a helyet, nem csupán élni, vagy lakni benne.  

51.jpg
re2.JPG
re.JPG
re3.JPG

Mire használjam az oldalt?

Oldalunk szubjektív értéktárként, információs adatbázisként és kulturális blogként funkcionál. Négyféle módon is lehet szemezgetni adatbázisunkban: válassza a klasszikus solymári értékek tárolóját, ha a régi solymári kultúrára kíváncsi. Válassza a Realtime - modernkori helyi értékeket amennyiben a jelenkor érdekli. A blogban még szerteágazóbb kategóriák alapján válogathat korábbi írások között, amik finomabb és mélyebb megismerést céloznak. A letöltés menüpontban pedig érdekes helyi vonatkozású dokumentumok között válogathat. Az oldalt így informálódásra, inkulturálódásra, a helyismeret bővítésére is használhatja.

ARS POETICA

impresszum

Domaintulajdonos, honlapgazda, szerkesztő: 
Milbich Tamás

Munkatárs: 
Hegedűs András

 

Szeretném külön megköszönni az oldal létrejöttéhez és fenntartásához nyújtott segítséget a Fix pont és a Solymári Magazin nevű helyi lapok egykori szerkesztőinek, valamint a 2018-ig működött Szépsolymár Alapítvány alapítóinak és kurátorainak. Köszönet a solymári önkormányzat támogatásáért. Külön köszönet Hegedűs Andrásnak, aki számos fényképpel, szöveggel, újságrészlettel gazdagítja mai napig a honlap színvonalát. Köszönöm Jablonkay Mária segítségnyújtását, számos cikket és archív fotót bocsájtott a honlap rendelkezésére. Köszönet Juhász Sándornak és Hoffmann Ferencnek, akik a szepsolymar.hu részére digitalizálva juttatták el régi filmes felvételeiket. Külön köszönet illeti Nagy Gábort, aki a honlap korábbi verziójának webszerkesztését 10 éven keresztül önzetlenül vállalta. Köszönet Szalay Gábor építészmérnöknek, aki egy átfogó, tartalmas építészettörténeti áttekintést írt a honlap számára. Köszönöm Törcsiné Reményi Cecíliának, dr. Tokodi Bencének, Dallos Andrásnak, Győrfi Mariannának, és még sok más lelkes solymárinak, hogy szakdolgozataikkal, Solymárról írt nívós publicisztikáikkal tisztelték meg a honlapot. Köszönet Both Miklósnak, Enczmann Lászlónak, Elischné Draxler Erzsébetnek, hogy helytörténeti jelentőségű munkáikkal gazdagították a honlapot. 

 

Források: 
A gyűjtések során nyújtott segítségért köszönet: 
Vígh Bélának, Friedrich Ignácné Manci néninek, Reményi Istvánnak, Iván Józsefnének, Budaváriné Schäffer Júliának, Klinger Annának, Rumán Sándornak, Fogarassy Attilának, Ziegler Ágotának, Elischné Draxler Erzsébetnek, Dallos Andrásnak, Milbich Editnek, Milbich Istvánnak, dr. Szente Kálmánnak, Milbichné Tallér Máriának, Somos Móninak, Velledits Lajosnak, Enczmann Lászlónak, Sólyom Cecíliának, Buresch Anikónak, dr. Törcsi Péternek, Taller Jánosnak, Steinhauser Klárának, Tallós Jánosnénak, Horváth Ivánnak, Czár Csabának, Gromon Máriának, Gromon Andrásnak, Gromon Istvánnak, Gromon Ili néninek, Sarlós Rici néninek, Reményi Jánosnak, Zwickl Mihálynak, Cservenyi Ferencnének, Milbich (Schultz) Jánosnak, Herbertné Kurtz Máriának, Jávor Csabának.

* * *

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a helytörténeti érdekességeket, és azokat a dokumentumokat, amelyeket olvasóink juttatnak el részünkre. A helyi értékek mentése weboldalunkon online történik, tehát bármilyen jellegű, a honlap ars poeticájába illő archiválást lehetőségeinkhez mérten igyekszünk teljesíteni. Ha van megmentésre szánt régi fényképe, fontos múltbéli dokumentuma, vagy bármi, amit szeretne közkinccsé tenni, akkor keressen minket az alábbi e-mailcímen. 

www.szepsolymar(kukac)gmail.com

A blogbejegyzésekben és egyéb kommentfelületeken tett hozzászólásokért felelősséget nem vállalunk.

Az oda nem illő, vagy a jóízlést sértő, vagy akár a honlap szellemiségéhez nem méltó hozzászólásokat törölhetjük.

 

* * *

Szerzői jogok:

a www.szepsolymar.hu, a www.szepsolymar-lab.com, illetve a www.solymarivar.hu weboldalakon található tartalom részben a honlap tulajdonosának, részben a cikkek szerzőinek szellemi tulajdona. Azzal, hogy belép a www.szepsolymar.hu, a www.szepsolymar-lab.com, illetve a www.solymarivar.hu  oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket:
1. A domaintulajdonos fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel,

technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
2. A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek

(szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.
3. Tilos továbbá a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni,

azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A honlaptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
(A honlap képi anya felhasználható a CC-BY-SA licenszszerződésnek megfelelően.)

bottom of page