top of page
new_civil_szervezetek.jpg
Stmeszs_slider__0042.jpg

Kompanei - Amatőr Sváb Színtársulat

A maga nemében egyedülálló és hiánypótló kezdeményezés 2011-ben indult útjára Solymáron. Sváb nyelvű népi színjátékokat adnak elő. A lelkes helyiekből létrejött amatőr színjátszókhoz 2011-ben, a Kristkindlspiel alatt csatlakozott az Asszonykórus, később a zenészek és a táncosok is csatlakoztak. Így jelenleg 40 tagot számlál a társulat. A társulat létrehozója és vezetője Hartmann-Hellebrandt Hilda. A kisebbségek számára az egyik legfontosabb dolog a hagyományok megőrzése mellett a nyelvük megtartása. A Kompanei és az általuk előadott darabok ötvözik ezt a két fontos alappillért. Élővé és élvezhetővé teszik minden korosztály számára a környékbeli sváb "életérzést", dialektust, dalokat, szokásokat. Egyértelmű támpontot adhatnak azoknak is, akik az identitásukat keresik, de nem tudják mihez kötni azt. Megalakulásuktól kezdve három nagysikerű darabot adtak elő: Kristkindl, Kuku und die Kaas, Schmeikt's. 

Bunte Bände Gyermektánccsoport

A legkisebbeket, az óvódásokat tömörítő német nemzetiségi tánccsoport. 2005 óta létezik. A tánccsoport integráló erejét jól jelzi, hogy sok olyan gyerek is van a tagok között, akinek egyébként semmilyen nemzetiségi kötődése nincsen. A Milbich Edit vezetésével működő csoportot még Friedrich Ignácné "Manci néni", kezdeményezte. Szorgalmazta, hogy a Siebenschritt nagyobb táncosai indítsanak a legkisebbeknek is valamilyen tánccsoportot, vagy legalább egy olyan szerveződést, ahol régi gyerekjátékokat, mondókákat tanulhatnak - hiszen a nagyobb korosztály ezeket már kihagyja. A kitelepítés 60. évfordulójához közeledve Budavári Mihályné felvetette, hogy varrassanak svábruhát a kicsiknek is, hogy ők is beöltözhessenek. Így kettejük ötletei alapján készültek a kitelepítési ünnepségre, és miután a ruhák meglettek, elkezdődött a gyerekekből álló mini tánccsoport szervezése is. Kezdettől néhány család baráti társasága adja a csoport gerincét, akik szülőkként az óvodába is együtt jártak, illetve akik a solymári sördélutánokra is teljes létszámban el szoktak járni. Mára annyi családnak jött meg a kedve a csatlakozáshoz három csoportban folyik mára a sváb tánc- és ének oktatása.  

Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár

A község egyik legrégebbi kultúrát közvetítő intézménye a mai napig a könyvtárral együtt. Hétről-hétre színvonalas programokat (állandó rendezvények, kiállítások, színdarabok, bálok, koncertek, stb.) biztosít a község lakói számára. Solymár közművelődési tevékenységének fellendüléséről a két világháború közötti évektől beszélhetünk, amikor a Katolikus Legényegylet működése során rendszeresen tartottak műkedvelő színielőadásokat. E tevékenységnek szellemi vezetői egyes tanítók voltak, melyek közül különösen Spitzkopf (Szepes) Béla említendő. Híressé vált az 1932-ben a Solymári "Cecília" Dalkör által rendezett német nyelvű passiójáték, amire a környékbeli községekből is jött az érdeklődő közönség, és az előadásra Budapestről külön autóbuszjáratot indítottak. Különösen Kolwencz Ede káplán 1937-ben történő Solymárra költözése után lendült fel a Katolikus Legényegylet működése. A fáradságot nem ismerő, rendkívül szimpatikus fiatal pap új életet vitt ebbe a mozgalomba. Az egylet részére beszerzett filmvetítővel, rendszeres ismeretterjesztő előadásokkal, országjáró kirándulások szervezésével rövid időn belül nagy népszerűséget szerzett a községben. Az általa szervezett és a fiatalok által előadott színdarabok a község jelentős kulturális eseményei voltak. Ebből az időből emlékezetes a "Falu rossza" és a "Hazafelé" című színművek előadása. 

 

Annak idején az előadásokat a hajdani mozi helyén lévő "egyleti" székházban, valamint Sarlós György Mátyás király utcai vendéglőjének nagytermében tartották, ahol színpad is volt. A negyvenes évek végén, a régi hagyományokat folyatatva a műkedvelő színjátszás tovább terjedt, s a Mátyás király utcai kanyarban lévő - azóta az útépítés során lebontott - Gromon vendéglő nagytermében, ahol az MKP székháza volt, a Templom téri, a mai élelmiszerbolt helyén lévő nagyteremben, ahol az MNDSZ székház volt, tartották az előadásokat. A rendezés nehéz munkáját abban az időben Merész György, László Antal, Jozefka Sándor és Antal Lászlóné végezték. Emlékezetes előadás volt eben az időben a Mélyek a gyökerek", az "István király" éa a "Légy jó mindhalálig" című drámák előadása.

1950-ben, az akkori kulákok elleni intézkedések során elvették Sarlós Bernát Templom téri vendéglőjét és átadták a földműves szövetkezetnek, amely azt nem tudta gazdaságosan működtetni, s ezért a nagytermet átadták a községi tanácsnak kultúrház céljára. A tanács annak idején itt alakította ki a kultúrház színháztermét, színpadot épített és mellé, a nyári helyiség egy részének elfalazásával öltözőt létesítettek. Az így kialakított "Alkotmány" kultúrotthont 1952. augusztus 20-án avatták fel. Az első időszakban itt - is - a táncrendezvények mellett - műkedvelő színjátszás folyt. Emlékezetes ebből az időszakból többek között a "Három a kislány" a "Nagymama" a "Csalódások" és a "Néma levente" előadása. Ezeket Friedrich Ignácné és Havasi Ferencné pedagógusok rendezték. Említést érdemel a német nemzetiségi csoport próbálkozása, amikor Schokátz János és Reményi András vezetésével a "Knippelsdorf" című német népi játékot mutatták be nagy sikerrel. Ezek a helyi előadások általában 3-4 bemutatót értek meg. Ezekben az években többször szerepelt itt szomszédos községbeli műkedvelő csoport és a Faluszínház is. Az ötvenes években Csöndes József, Dulicsek Mária, Jozefka Sándor, Friedrich Ignácné voltak a kultúrház tiszteletdíjas igazgatói. A kultúrotthon épülete 1961-ben felújításra került, átépítették a tetőszerkezetét, megnagyobbították a nagytermét, téliesítették a félig nyitott nyári termet, és az udvaron szabadtéri színpadot alakítottak ki. A műkedvelő színjátszás azonban a hatvanas években lassan megszűnt és helyette az ismeretterjesztő előadások, klubszerű foglalkozások, szakköri tevékenységek kerültek előtérbe.

A legnagyobb tömegeket mozgósító rendezvények a táncmulatságok voltak, melyeknél az első időben a legnépszerűbb "Wittmann" féle fúvószenekart lassan kiszorította a "Strack" zenekar, mely modernebb, esztrádzenekarként működött. Majd a hatvanas évek végén a teljesen beatjellegű, solymári fiatalokból álló "Vulkán" zenekar került előtérbe. A Vulkán zenekar népszerűsége csakhamar a környező községek fiataljait is ide vonzotta, s ezek a solymáriakat lassan kiszorították a kultúrházból, s ezért a zenekarral kapcsolatosan korlátozásokat kellett életbe léptetni. A hatvanas években a kultúrház igazgatói  Karall Mátyás, Csornai Irén, Temesi Miklós, Répási Miklós, Sipos Szilveszter, Paál Gyula, 1969-1971 között az épületben - az iskolaépítés ideje alatt - az általános iskola kapott helyet, s ezért a népművelési tevékenység erősen visszaszorult. 1972-ben az iskola kiköltözése után az épület ismét felújításra került. A Bajcsy-Zsilinszky utcai oldalon helyet kapott egy eszpresszó és büfé, valamint  Pártbizottság. Külön helyiséget kapott a községi könyvtár, és kiállítási terem is létesült.

 

A kultúrház Paál Gyula igazgató működése alatt 1970-ben vette fel az "Apáczai Csere János" Művelődési Ház nevet. Annak idején kezdeményezték a "Solymári Napok" rendezvénysorozatot, ami az első nekifutásra kevés sikert hozott. Az 1970 utáni igazgatók: Bardócz Gyula, Kempelen Tünde, Bíró Attiláné, majd Bogdán Istvánné, aki 1985-ig látta el e tisztséget, amikor a községi tanács elnökévé választották. Utóda Érchegyi László lett. Kempelen Tünde nevéhez fűződik a "Solymári Zenei Hetek" rendezvénysorozat, ami hat éven át igen nívós, országos hírű együttesek solymári fellépését jelentette. E rendezvényekbe való pártbeavatkozás miatt kellett Kempelen Tündének távoznia az igazgatói székből. A solymári rendezvények megfelelő anyagi támogatás híján megszűntek. A "Solymári Zenei Hetek" rangjához tartozik, hogy Bárdos Lajos védnöksége és patronálása kísérte. Bárdos Lajos, valamint Szokolay Sándor személyes jelenlétével tisztelte meg e rendezvényeket. Szokolay Sándor az első alkalomra komponált rézfúvós szignálja vezette be az összes hangversenyt. A "Solymári Zenei Hetek" folytatása az elmúlt tíz évben mint "Bárdos Lajos Zenei Hetek" él; Budapesten, más magyar nagyvárosokban, sőt külföldi színhelyeken, a sajnálatosan eltanácsolt, tehetséges Kempelen Tünde változatlan, lelkes vezetésével.

Az utolsó években a művelődési ház tevékenysége igen széleskörű: szakköri, kórus, ifjúsági tánccsoport, tanfolyam, ismeretterjesztő tevékenységből tevődik össze. Meg kell említeni, hogy a művelődési házban mintegy három évtizeden keresztül működött az érdi zeneiskola kihelyezett tagozata, melyben a solymári gyerekek százai sajátították el a zenei alapismereteket, a hegedűn és zongorán, valamint más hangszeren való muzsikálást. A zeneiskola az 1991-92. tanévben vált ki az érdi zeneiskola keretéből, és a solymári állami általános iskola kebelében működik tovább. Ezen a helyen feltétlenül említést érdemel a hatvanas és hetvenes években működött Szakmaközi Bizottság, amelynek feladata volt a nyugdíjasokkal és azokkal való foglalkozás, akik szakszervezethez nem tartozta. E szervezetnek a művelődési ház adott otthont. Vezetője Milbich Jánosné Taller Mária volt, aki fáradhatatlanul gondoskodott e körbe tartozókról. Így számtalan ismeretterjesztő előadás, ünnepség, országjáró kirándulás és emlékezetes összejövetel fűződik e szervezethez. Sajnos központi intézkedésre a Szakmaközi Bizottságokat 1981-ben megszüntették.

 

Az idősek azonban nem sokáig maradtak program nélkül. 1983 januárjában megalakult a ma is működő nyugdíjas klub, melynek alapítója és jelenleg is vezetője Friedrich Ignácné nyugdíjas pedagógus, aki fáradhatatlanul dolgozik az időskorúak érdekében. A rendszeres heti összejövetelek mellett a nyugdíjasok a klub keretében rendezett kirándulásokon nemcsak Magyarországot ismerték meg, hanem évente egy-két alkalommal a szomszédos országokba is eljutottak s felejthetetlen élménnyel gazdagodtak. A művelődési ház gondozásában jelenik meg 1989 óta a mind nagyobb népszerűségnek örvendő SOLYMÁRI HÍRMONDÓ, mely havonta ismerteti a községben végbement fontosabb eseményeket, tudnivalókat, beszámol az önkormányzat munkááról, és olvasói levelek közlésével tág teret biztosít a demokrácia érvényesülésének.

Könyvtár

A községi könyvtár csírájának tekinthetjük a községi képviselőtestületben 1929. augusztus 26-án elhangzott bejelentést, mely szerint Solymár községnek 107 kötetes gazdasági népkönyvtárat adományoztak. A községi könyvtár 1953-ban alakult, amikor a községnek átadták a megszüntetett bányász szakszervezeti könyvtár 156 db-os könyvállományát. Az első könyvtáros Csábi Józsefné volt. A könyveket a kultúrházban helyezték el és főként fiatalok olvasták. Az állomány lassan gyarapodott, s 1960-ra 571 kötet könyv állt rendelkezésre. Ekkor külön helyiséget kapott, és a vezetők előbb Karácsony Ernőné, majd később Havasi Ferencné tanítónők lettek, akik hetenként kétszer tartottak nyitva. 1977-ben, amikor a Pártbizottság az új tanácsháza melletti helyiségébe költözött, a könyvtár további helyiséggel bővült. A hetvenes évek végéig Bíró Attiláné, majd a nyolcvanas évek óta Makkos Jánosné a könyvtár vezetője. A könyvtárban 1990-ben közel 600 db hanglemez és hangszalag, valamint 36 féle folyóirat volt, melyek helyi zenehallgatást, folyóirat olvasást tettek lehetővé. A könyvtár a művelődési ház tanfolyamaihoz biztosítja a szükséges tankönyveket és hanganyagot." (Forrás: www.apaczai.com )

Solymáriak Baráti Köre

Szervezeti forma nélküli társulás, mely több, mint 15 éve működik. Tevékenysége során több millió forint támogatást osztott szét, különböző célok mentén, ez mind magánszemélyek adományából tevődött össze. Számos más közösségi program szervezésében is részt vesznek.

Solymári Kortárs Művészeti Gyűjtemény

A solymári műpártolás 1999-ben Horváth Iván festőművész kezdeményezése útján a milleniumra már alapítványi formát ölthetett, szervezeti szinten kialakult községünkben e téma két legfontosabb alappilléreként a Solymár Alkotóművészetéért Alapítvány és a Solymári Kortárs Művészeti Gyűjtemény. Solymáron több mint száz képzőművészeti alkotó él, nem egy közülük országos hírű művész. A 2000. évben létrejött a Solymári Kortárs Művészeti Gyűjtemény, amely a Polgármesteri Hivatal lépcsőházában és folyosóin kapott elhelyezést, s amely - a Hivatal nyitvatartási ideje alatt - megtekinthető. A kiállításon a következő solymáron élő, vagy élt alkotók munkái láthatóak: Baksa Soós Veronika, Barcsik Géza, Bíró Paula, Bogdán István, Boza Zoltán, Daróczi Péter, Gulás Zsuzsa, Horváth Iván, Lehoczki András, Medgyessy Kovács Gyula, Némethy Georgina, Pálinkás János, Rumán Sándor, Sípos Éva, Sípos Szilveszter, Tiry Péter, Tóth Szilvia.

Golgota Alapítvány

Egyházi rendezvények és emlékhelyek gondozása az alapcélkitűzése. Képviselő: Budavári Mihályné (elnök) önálló, Horányi Márton (titkár) önálló. Célkitűzése: Solymári egyházi, egyházi jellegű építmények helyreállítása, felújítása, újjáépítése, építése. Ezekhez az építményekhez kapcsolódó hagyományok értékeinek megőrzése, ápolása, továbbadása.  2083 Solymár , Templom tér 8.sz.

Gyermeklánc Alapítvány

A szervezet 1998-ban jött létre, a gyermekek életminőségének, játék és mozgás igényeinek kielégítéséhez a játék eszközök beszerzésének, valamint a pedagógiai munka színvonalának növelése érdekében. Az új megjelenő eszközök, módszerek hasznosítása a természet értékeinek megóvására nevelés, esztétikus környezeti igény kialakítása, könyvtár pedagógiai kultura fejlesztése. Elnök: Vargáné Herr Magdolna. 

Hagyományőrző Asszonykórus

A Solymári Hagyományőrző Asszonykórus alapítása (1974) óta őrzi és ápolja a község német egyházi és világi dalkincsét. Létét és sikereit Kelemen Istvánné - "Gréti néni" áldozatos munkájának köszönheti, aki évtizeden át fáradhatatlan munkával gyűjtötte a több mint kétszáz éve jelenlévő német kultúra solymári gyöngyszemeit, s igazgatta a kórus lépteit. Nyugdíjba vonulása után (1996) Gerenday Endre karnagy, főiskolai tanár vette át a szakmai irányítást, s áldozatos munkája gyümölcseként a kórus újabb szép sikereket ért el. Az áténekelt több, mint harminc esztendő alatt az Asszonykórus nevét és dalait számos német nemzetiségi település ismerhette meg. Eredeti, solymári dialektusban előadott énekei méltán alapozták meg jó hírét hazánkban és külföldön egyaránt. Az utóbbi évek legbüszkébb eredményének a Riva del Gardában rendezett nemzetközi kórusfesztiválon elért "Ezüst oklevelet" (1999), valamint a német nemzetiségi kórusok legmagasabb fokozatát az "Arany Rozmaring Díj" (2001) elérését tekinti. A Solymári Hagyományőrző Asszonykórus minden tagját a szülőfaluja iránti szeretet jellemzi, s dalaival szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy az őseiktől örökölt német dalkultúra még sokáig élő maradjon. 

Heimatverein Falukör Egyesület

Az egyesület célja: A német nemzetiségi hagyományok fenntartása.  A Heimatverein-Falukör Solymár Egyesület 1991. február 23-án alakult Solymáron. Cégbírósági végzés kelte: 1991.05.23. száma: Pk.61.425/91/ Adó szám: 19185497-1-13 Szervezet jellege: egyesület /nem közhasznú szervezet/ Az Egyesület elnöke 1991- től 2008-ig Budavári Mihályné. Elnöksége alatt igen jelentős eredményeket értünk el a német hagyomány ápolásban, kapcsolatteremtésben, és a kapcsolatápolásban. 2008-tól Mentesi József elnökségével folytatja tevékenységét. Mindenkor a szervezeti alapszabályzatban foglaltak szerint tevékenykedtünk. Alapvető feladataink a német nemzetiségi hagyományok,felkutatása, fenntartása, ápolása továbbadása az ifjabb generáció részére. Az évek folyamán felkutattuk és kapcsolatokat építettünk ki más települések német nemzetiségeivel így többek között: ( Rátka, Hercegkút, Gyula, Véménd, Mór, Ágfalva, Ófalu, Feked,Villány, Pécs) A kölcsönös látogatások,elősegítették kultúránk, szokásaink megismerését, emberi kapcsolatok kiépítését. Solymár elsőként 1989-ben kötött partnerkapcsolatot a Németországi Wüstenrottal, ahol több Solymárról kitelepített család él. A kölcsönös látogatások, programok, szervezésében részt vettek, és vesznek egyesületünk tagjai. Több családi kapcsolat alakult, s folyamatos a kapcsolattartás. Jelentős Németországi segítséggel tudtuk az 1992 december 31.-én az Önkormányzattól 25 évre bérbevett korábbi "paplakot" felújítani, szépíteni, berendezni. Így egy kulturáltan kialakított helységben tudjuk tartani összejöveteleinket, vendégeket fogadni. Solymáron jelentős a német nemzetiségi kultúra, tánc, ének, zenekar, iskolai német oktatás, egyházi szertartás. Ezek támogatásában mindenkor részt vállalunk. Folyamatos a kapcsolattartás az Országos Német Önkormányzattal, az Észak magyarországi Régióval, a Szent Gerhardt és a Jakob Bleyer Egyesülettel. Kölcsönös a tájékoztatás. Programokon, rendezvényeken való részvételben. Rendszeres résztvevői vagyunk az egyházi ájtatosságoknak  (német nyelvű szentmise,rorate,litánia,stb. Községi megemlékezésekben való részvétel (hősök napja, kitelepítési emléknap, országos német nemzetiségi táncverseny, hagyományőrző bálok, fúvós zenekari rendezvényeken.

e-mail: heimatverein.solymar@gmail.com

Helytörténeti Alapítvány

A település kulturális örökségének megóvására és a műemlékvédelem érdekében létrejött civil szervezet. Fő tevékenysége a község múltjáról készített munkák megjelentetése, a helytörténeti kutatás támogatása.

Solymár műemlékeinek megóvása és védelme, ilyen jellegű munkák, tanulmányok kiadása, valamint ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése. Solymár múltját képviselő kulturális - ének-, zeneművek előadásainak szervezése és támogatása.  A helytörténészek szorgalmas gyűjtő munkájának, kutatásainak eredményeképpen egyre jelentősebb anyag gyűlt össze, vált alkalmassá a szélesebb körben való ismertetésre, könyv formájában való kiadásra. Mivel a Helytörténeti Társaság tagjainak nem volt lehetőségük a kiadásra, létrehozták a "Helytörténeti Alapítványt" a probléma megoldására. Kezdeményezte Hamvas Márton. Az alapítás gondolatát a Társaság tagjai támogatták. Így került 1992. december 8.-án megalapításra a Helytörténet Alapítvány Solymár néven az alapítvány. Az alapítók: Hamvas Márton, dr. Jablonkay István a Helytörténeti Társaság elnöke, Tallér Károly a Pilis Invest elnöke  - pénzügyi, támogatóként - voltak. A könyvelési feladatokra az alapítók Iván Józsefnét kérték fel.

A kuratórium tagjai: dr. Jablonkay István elnök, Hamvas Márton titkár, Seres István a kurátor, Dercsényi Péter a kurátor, Iván Józsefné pénztárnok. Bővebben: http://www.solymarvar.hu/

Helytörténeti Társaság

A helyi kulturális és történet emlékek, hagyományok gyűjtését az 1970.december 26.-án dr. Jablonkay István tanár, dr Valkó Arisztid muzeológus, Seres István vb. titkár, Magyar Ferenc az Új Ember főszerkesztője, dr. Szabadkai József kanonok plébános, Karácsonyi Ernő tervező, Dér László építész és Kelemen István nyugdíjas által alapított Helytörténeti Társaság kezdeményezte. A Társasághoz csatlakozott Kelemen Istvánné énektanár,  Vácz József tanár, Gromon András nyugdíjas, Hartig Miklós könyvelő, festőművész, Ferenczyné Csécs Mária tanár, Marlókné Cservenyi Magdolna tanár, Hamvas Márton mérnők. (A Helytörténeti Társaság létszáma csak a 90-es évek második felében bővült jelentősen.) "dr. Jablonkay István Helytörténeti Múzeum" A Társaság első célkitűzése a meglévő 700 éves Solymár nagysikerű anyagának kibővítésével, egy községi helytörténeti múzeum alapítása mely Seres István vb titkárnak az épület megszerzése érdekében történt eredményes lobbyzásának köszönhetően teljesült. 1972.augusztus 19-én került a múzeum felavatásra. A múzeum vezetője a Helytörténeti Társaság elnöke dr Jablonkay István lett. A helytörténészek szorgalmas gyűjtő munkájának, kutatásainak eredményeképpen egyre jelentősebb anyag gyűlt össze, vált alkalmassá a szélesebb körben való ismertetésre, könyv formájában való kiadásra. A Társaság tagjainak nem volt lehetőségük a kiadásra.

Bővebben: http://www.solymarvar.hu/

Herbstrosen Tánccsoport

A felnőtt korosztályt tömörítő Herbstrosen (Őszirózsák) Tánccsoport 1998 novemberében alakult. Különlegessége csoportunknak, hogy csak házaspárok alkotják.  A csoport öltözetében is követi a solymári hagyományokat, így csoportunk minden tagja eredeti solymári népviseletben táncol. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy előadásaik színvonalasak, a hagyományokat hűen tükrözők legyenek. Ennek érdekében munkájukat igen jó nevű, a szakmában elismert koreográfus, Manninger Miklós segíti. Alakulásuk óta számos hazai és külföldi meghívásnak is eleget tettek. A csoport vezetője: Marlok Róberné, Koreográfus: Manninger Miklós, címünk: Apáczai Csere János Művelődési Ház, Herbstrosen Tánccsoport. 2083 Solymár, Templom tér 25., Telefon +36 26 360 100,  Fax: +36 26 362 240 Bővebben: http://www.herbstrosen.fw.hu/

Siebenschritt (Hétlépés) Tánccsoport

A solymári Hétlépés - korábban Ifjúsági - Tánccsoport 1983-ban alakult lelkes solymári fiatalokból, akik a magyarországi német nemzetiség hagyományainak ápolását tűzték ki célul.  A hagyományőrző táncokon kívül nagy sikerrel állítottak színpadra népszokásokat, különböző élethelyzeteket, és rendeztek hagyományőrző bálokat. Minden évben számos vidéki, külföldi, helyi felkérésnek teszünk eleget és programjainktól függően bárhol szívesen táncolunk. Természetesen a nemzetiségi hagyományok mellett a csoport szívesen táncolja a magyar tájegységekről származó táncokat is, ezt mutatja az a tény is, hogy repertoárunk mintegy felét teszik ki  a magyar nép táncai. Bővebben: http://www.solymarfolkdance.hu/

KUD-ARC Ifjúsági Egyesület

A KUD-A.R.C. 1990-ben alakult alternatív rockklubként. 2003-ban ifjusági egyesületté, majd közhasznú ifjusági egyesületté szerveződött. Fő tevékenységi körei: kultúra, fiatal tehetségek támogatása, szabadidős tevékenység, sport, környezetvédelem. Rendszeres szervezéseik: könnyűzenei koncertek, filmklubbok, beszélgetések, teaszalonok, túrák-tömegsport. Az egyesület honlapja: http://www.kud-arc.hu/

M.M.E.S.E. Alapítvány és Mese Magyar-Angol Kéttannyelvű Óvodavány és Mese 

1999-ben kezdte meg működését egy csöndes kis utcában, egy EU komfortnak megfelelően kialakított családi házban, mely a solymári hegyekre néző, csodálatos panorámájú. Sok éves pedagógiai tapasztalatokra épülõ pedagógia szellemében neveljük a gyerekeket, melyben a legfőbb érték maga gyermek, a maga gyermeki világában. Melyben a bizalom, a szeretet, a melegség, a derű dominálnak. Óvodánkban a preferált értékekre a mozgásra, az egészségre alapozó, modell értékû szakmai munka folyik. Mindenre, ami szép - rácsodálkozunk, és megtanítjuk óvodásainkat érzelmeik kifejezésére. Tesszük ezt azzal a céllal, hogy az óvodáskor végére, derűs, érzelem gazdag, a világ dolgai iránt nyitott, érdeklődő gyerekeket bocsássunk az új világ, az iskola felé.

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek testi-lelki egészségére. Lelki egészségüket pedig a rugalmasan összeállított napirend biztosítja, melyben minden tevékenységre kellő idő jut.A legfőbb tevékenység, a játék mellett jut idő a rajzolásra, festésre, gyurmázásra, éneklésre, mesehallgatásra, kinek - kinek kedve és igénye szerint.
Az óvoda kiépítette a Comenius minőségfejlesztés intézményi modelljét. 
Bővebben:  http://www.meseovoda.hu/

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

A Nagycsaládosok Solymári Egyesülete 2010-ben alakult újjá, önálló civil szervezetként, de előtte is működött más vezetéssel a településen.

Pitypang Alapítvány

A Pitypang Alapítvány 2004- ben szülői kezdeményezésre alakult.Célja a kÉK Óvoda tárgyi feltételeinek javítása, a gyermekek harmónikus fejlődését elősegítő eszközök beszerzése. A német nemzetiségi nevelés elősegítése.

Az alapítvány elnöke: Marlokné Strack Regina

Solymári Alkotóművész Közalapítvány

Solymár Egészségügyéért Közhasznú Alapítvány

Solymár Község orvosi rendelőjének támogatása.

Solymári Férfikórus

Solymár első férfikórusát 1885-ben Hugo Laurösch osztrák mérnök alapította,aki 1913-ig hazájába való visszatéréséig volt a kórus vezetője. A kórus 1932-ben vette fel a Cecilia Dalkör nevet és 1946 tavaszáig működött. Ekkor a tagok nagyobb része kitelepítés sorsára jutott így a kórus működése megszűnt. Magyar Ferenc kezdeményezésére és Kelemen Istvánné-Gréti néni-általános iskolai énektanár segítségével 1969 január 30-án újjáalakult. 1977-ben vette át a karnagyi feladatokat Kempelen Tünde a Kultúrház akkori igazgatónője aki a férfikórus közreműködésével megszervezte a Solymári Zenei Hetek hangversenysorozatát. A rendezvénysorozat a mai napig is működik Bárdos Lajos Zenei Hetek néven, Budapesti székhellyel. 1984-ben Marosi Albert lett a kórus szakmai vezetője aki 1987-ben bekövetkezett tragikus haláláig volt karnagyunk. Korsósné Havasi Cecília követte és vezette tovább a kórust 1989 januárjáig. 1989 februárjától lett kórusunk karnagya Gerenday Endre és állandó segítője Gerenday Ágnes akik 16 éven át feleltek a szakmai munkáért. 2005-től kórusunk karnagyai Tóth Árpád és Juhász Diána. Kórusunk rendszeresen részt vett minősítéseken. Első alkalommal 1971-ben(május17.) Vácott bronzkoszorút, legutóbb 2009 május 24-én Hangverseny Kórus minősítést ért el. Három alkalommal vettünk részt kórusversenyeken ahol a férfikarok között egyszer ezüst, kétszer pedig bronz fokozatot értünk el.

A férfikórus 1986-ban szerepelt először Németországban,Öhringen városában.

 

E látogatás alkalmával kerültek kapcsolatba Wüstenrot községgel ahová az GV Sängerlust meghívásának eleget téve nagyban hozzájárult a két község közti partnerkapcsolat kialakulásához. A kórus több alkalommal járt külföldön így szerepel már Ausztriában, Erdélyben, Felvidéken, Hollandiában, Olaszországban, Izraelben és többször Németországban. 1990-ben a Solymári Férfikórus a Helytörténeti Társasággal közösen újjáéleszti a Hősök Napját amely minden év május utolsó vasárnapján kerül megrendezésre. Az évek során a Hősök Napját a Község hivatalos ünnepei közé sorolta és az Önkormányzat szervezi és rendezi. Szép hagyományt teremtett a kórus a pünkösdvasárnapi műsoros délutánok megrendezésével melyre az utóbbi években vendég kórusokat is meghív. Az újjáalakult Férfikar első elnöke 1989-ben bekövetkezett tragikus haláláig Pappert Ádám volt . Őt követte Szirmai János, aki 1985-től 20 éven át volt kórusunk vezetője. Tőle vette át Férfikarunk vezetését 2005-ben Wenczel Mihály. Végezetül szeretnénk megköszönni az Solymár Nagyközség Önkormányzatának,a Német Kissebbségi Önkormányzatnak valamint a cégek és magánszemélyek eddigi anyagi támogatását, valamint otthonunk az Apáczai Csere János Művelődési Ház és az Általános Iskola vezetőinek és munkatársainak segítségét. http://solymariferfikorus.blogspot.com/

Solymári Iparos Egylet

 

Solymári Karitász Alapítvány

Solymári Kolping Család Egyesület

Solymári Kölcsey Ferenc Alapítvány

A hazafias nevelés, a beszédkultúra fejlesztése, ápolása a céljuk. Vezetőjük neve: Dr. Molnár László, elérhetőség: 06/26 360-977 

Solymári Környezetvédők Egyesülete

Az egyesület célja, hogy önszerveződő társadalmi egyesületként részt vegyen Solymár község meglévő környezeti értékeinek megóvásában,és a lakosság "élő lelkiismereteként" hozzájáruljon a környezetbarát településfejlesztés megvalósításához. Ennek alapján az Egyesület céljait a következőkben határozzák meg: Helyi, ez idáig védelembe nem vont tárgyi és természeti értékek feltárása, megóvás lehetőségeinek megkeresése. Épített és természeti örökség védelme, kutatómunka.A település környezetszennyezési térképének elkészítése, a lakossággal történő megismertetése. A település nagyberuházásainak és koncepcionális településrendezési, -fejlesztési terveinek, valamint ezek megvalósulásának környezeti szempontból történő véleményezése (ipari zóna kijelölése, úthálózat és infrastruktúra fejlesztése, stb.)

 

A környezet állapot-javításának elősegítése (légszennyezés, hulladékkezelés, ivóvízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás, vízminőség-védelem, tájvédelem, stb. ) A község zöldfelületeinek folyamatos ápolását, karbantartását, a közterületek (járdák, közlekedési utak) évszaktól független tisztántartását biztosító megoldások megkeresése. A településen lévő mezőgazdasági területek környezettudatos hasznosításának, a környezettudatos állattartásnak, az élővizek védelmének támogatása. Ismeretterjesztő tevékenység folytatása a helyi táj-, természet- és kulturális örökség védelmének népszerűsítéséért és a helyi feladatok jobb megértéséért. Aktív részvétel a helyi környezetvédelmi oktatásban és környezeti nevelésben. Együttműködés a helyi önkormányzattal - véleményező és javaslattételi jog gyakorlása, illetve civil kontroll alkalmazása. Együttműködés más hasonló célú helyi, kistérségi, regionális és országos szervezetekkel, segítve egymás munkáját és erősítve annak hatékonyságát. A fenti feladatok végrehajtásáról (és akadályoztatásáról) a lakosság folyamatos tájékoztatása. Szükség esetén az illetékes szakhatóságtól tájékoztatás, illetve jogorvoslat kérése. Az egyesületi céloknak megfelelő támogató szervezetek felkutatása, pénzügyi és természetbeni támogatások gyűjtése. http://ske2083.freeweb.hu/alapsz.htm 

Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület

Az 1995-ben létrejött egyesület elnöke Víg Béla. Célkitűzései a község közrendje és közbiztonsága érdekében felmerülő feladatok végrehajtásában való részvétel, a közlekedésbiztonság védelme.  A község területén önkéntes tűzoltói feladatok ellátása, műszaki mentés, katasztrófa-elhárítás. A község közigazgatási határán belüli rendszeres figyelő- és járőrszolgálat teljesítése, folyamatos jelenléttel megelőzni, megakadályozni, felfedni az esetleges bűncselekményeket. A szolgálat tapasztalatainak eseménynaplóban való rögzítése, bűncselekmény vagy annak gyanúja esetén a rendőrség azonnali riasztása. Önkormányzati ill. rendőrségi, tűzoltói együttműködési szerződés keretében segíteni azok munkáját. A lakosság tájékoztatása a bűncselekmények ill. az áldozattá válás megelőzése érdekében, bűnmegelőzési és tűzmegelőzési felvilágosító propaganda munka kifejtése. A gyermek- és ifjúságvédelem,közreműködés az OPSZ és a PMPSZ akcióiban, a természeti környezet védelme. Elérhetőség: 204-988​ http://solymaripte.hu/

Solymári Sport Club

Solymári Vállalkozók Egyesülete

Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány

Templom Tér Alapítvány (megszűnt - 2019)

Szépsolymár Alapítvány (megszűnt - 2019)

Waldorf (Török Sándor) Alapítvány

800. sz. Solymár Cserkészcsapat

Solymári Agapé Gyülekezet

Szokolay Bálint Női Kar

1977 őszén költözött Szokolay Bálint karnagy úr a viharsarokból - Orosházáról - Solymárra.  A nyugdíjas zenepedagógus, aki évtizedeken át vezette az orosházi madrigálkórust, itt sem adta át magát a megérdemelt nyugodt pihenésnek, - ahogy valaki régi otthonában búcsúztatta - hanem rögvest tevékeny részt vállalt Solymár zenei életében. 1978 őszétől lett a solymári gyermekkar vezetője, Bálint bácsi lelkesedése, a belőle áradó hit és derű hatott is a fogékony gyermeklelkekre, a közös munka gyümölcsöt is érlelt. Telt múlt az idő- Bálint bácsinak újabb gondolata támadt: "Igaz, hogy Solymárnak van négy kiváló kórusa, de milesz azokkal a fiatal asszonyokkal, akik túl vannak a családalapítás nehéz évein, és valamikorjóénekesek voltak - ki foglalkozik ővelük?

Utánuk kellene nyúlni, fel kellene keresni, és a jó cél érdekében össze kell gyűjteni őket!" Álma megvalósult: kórus született, nehezen vajúdva, sok verejtékkel, rengeteg munkával, kitartással, sokszor bizony elcsüggedve, de próbáltuk.

Közbiztonságért Alapítvány

A település biztonságáért, a helyben cselekvés elősegítésére létrejött alapívány. Vezetője Schokátz Györgyné.

Solymári Fiatalokért Közhasznú Egyesület

Nyugdíjas Klub

A klub 1983-ban 23 fővel, Friedrich Ignácné szervezésével alakult meg. A klub vezetője: Tarlós Mária. A klub tevékenysége és foglalkozása az alábbiakból tevődik össze: Minden hétfőn tartjuk összejöveteleinket, ennek keretében játékok, beszélgetések, valamint programok szervezése szerepel. Az év elején összegezzük a község szervezésében szereplő rendezvények időpontjait, aminek figyelembevételével határozzuk meg további programjainkat. Negyedévente hazai kirándulásokon veszünk részt, ami természeti valamint kulturális programokból áll. Évente egyszer külföldi kirándulásokat is szervezünk, aminek nagy sikere van.

Negyedévente tartjuk a klub tagjainak névnapját, akiket énekekkel köszöntünk és egy kis uzsonnával vendégelünk meg. Farsangi és szilveszteri bálokat zenészek közreműködésével , jó hangulatban töltjük. Solymári rendezvényeken rendszeresen részt veszünk. Színház látogatásokat évente több ízben szervezünk. Operabérleteket vásárolunk. Pest megyei nyugdíjas klubokkal, valamint a szlovákiai Nemesacsai klubbal tartjuk a kapcsolatot. 2003-ban már 96 főből áll a klub taglétszáma. A vezetőség munkáját 5 fő segíti. 2008-ban ünnepeljük a nyugdíjas klub 25 éves fennállását! 

Csodatücsök Alapítvány

A Csodatücsök Alapítvány néhány hónapja kezdte meg működését, alapvető célkitűzésük, hogy segítséget nyújtsanak mindazon Solymáron élő családoknak, akiknek gyermeke betegséggel vagy fogyatékkal él. Az alapítvány elsősorban a helyi rendezvényeken és fórumokon kívánja népszerűsíteni tevékenységét, az első rendezvény, aminek a támogatását élvezhették, a Gospel fesztivál volt. A továbbiakban egyrészt hasonló jellegű rendezvényi támogatásokra, másrészt a helyi szervezetek, vállalkozók és áldozatkész lakosok adományaira, hozzájárulásaira számítanak, de szívesen vesznek a munkájukhoz minden egyéb segítséget, jó tanácsot is. A felajánlásokkal elsősorban a beteg gyermekek gyógyíttatásának költségeihez kívánnak hozzájárulni, valamint erősíteni szeretnék a hasonló helyzetben lévő családok közötti összefogást, hogy az érintettek tapasztalatokat cserélhessenek, és lelkesíthessék egymást. Az érintetteket az Alapítvány ezúton is arra kívánja buzdítani, hogy vegyék fel velük bátran a kapcsolatot. A Csodatücsök Alapítvány kuratóriumi elnöke Reményi Éva, elérhetősége​ eva.remenyi@gmail.com.

Solymári Római Katolikus Egyházközség

Solymár - Szűz Mária neve plébánia, 1716-ig (Pilis)vörösvár filiája, de plébániáját hivatalosan 1724-ben szervezik csak meg. Mai kegytemploma 1777-1784 között épült. III. Budai kerület - II. Lelkipásztori körzet
Cím: 2083 Solymár, Templom tér 8.
Telefon: /fax.: (26) 360-341
E-mail: solymariplebania@t-online.hu
Plébános: Kiss Csaba
Világi lelkipásztori munkatárs: Papp János
Világi lelkipásztori munkatárs: Sarlós Ágnes
Képviselőtestületi elnök: Dauner Henrik
Katekéta: Dezsényi Attiláné Irtzl Annamária
Katekéta: Papp János
Katekéta: Sarlós Ágnes
Egyházközségi karitászvezető: Horváth Józsefné 
A hétköznapi misék időpontja lelkipásztori szükség szerint változhat. Május, október hónapok, valamint az adventi idő miserendje nem változik.

Solymári Református Gyülekezet

Cédrus Alapítvány - Cédrus Táncegyüttes

A Cédrus Táncegyüttes 1999-ben alakult Solymáron. Legfontosabb célkitűzése a Kárpát-medence elsősorban magyar tánchagyományainak ápolása, tovább éltetése és bemutatása, hogy a jövő generációi is élhessenek nemzeti kultúrális örökségünkkel. Az együttes fiatal-felnőtt tagjai elkötelezett amatőr táncosok, akik tanulmányaik és munkájuk mellett szabadidejüket áldozzák e nemes célkitűzések megvalósítására. Az utánpótlást a Műhely Művészeti Iskola biztosítja, ahol 120 gyermek ismerkedik a magyar néptánchagyományokkal. A gyermek tánccsoport 1995-ben alakult meg 20 fő részvételével. A csoport fenntartója az Apáczai Csere János Művelődési Ház volt. Vezetője Varga Zoltán koreográfus és Lőrincz Beáta táncpedagógus. A következő évben az együttes létszáma már elérte a 85 főt. Az együttes heti 2 alkalomal tartott próbát a művelődési ház épületében. 1996-tól az együttes rendszeresen fellép a községi rendezvényeken és ünnepeken. 1997-től a helyi önkormányzat is támogatja az együttest. Az együttes szerény anyagi lehetőségei ellenére elkezdődött a ruhatár kialakítása is. A repertoár folyamatosan bővült, egyre több meghívást kaptunk a környező községek rendezvényeire és részt vettünk különböző fesztiválokon is. 1998-ban sikerrel pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatására. A nagy érdeklődésre való tekintettel 1999-ben megalakult a felnőtt együttes. Júniusban a gyermek és felnőtt együttes 2 órás önálló műsort mutatott be. A fellépés egyben névadó műsor is volt, mert az együttes ekkor vette fel a Cédrus Táncegyüttes nevet. Az együttes tiszteletbeli "keresztapja" Dr. Pesovár Ernő Kossuth díjas néptánc-kutató, aki a műsor után néhány kedves szóval köszöntötte az együttes tagjait. http://www.cedrustanc.hu/

Corvinus Közhasznú Alapítvány

Az solymári székhelyű alapítvány 1994-ben jött létre, célkitűzése az általános iskolai tanulók szellemi, zenei, művészeti fejlődésének támogatása, iskola technikai feltételek javítása. Tevékenységi köre alapfokú oktatás, és támogatás. Kapcsolattartó: Horányiné Vatamány Katalin. Elérhetőség: 06/30-924-7506

Solymár Corvinus Vegyeskar Alapítvány

Egyszer volt egy Madrigálkórus Solymáron. Feloszlása után zenei űr keletkezett tagjai és a muzsikaszerető helybéliek lelkében, bár e faluban négy kórus működött tovább: a Szokolay Bálint Női Kar, a Solymári Hagyományőrző Asszonykórus, a Solymári Férfikar, valamint a templomi énekkar. A férfi-női közös dalolás azonban közösségi szinten elnémult, az igény megmaradt. A volt kórustagok nem sokáig vártak, s barátok, ismerősök segítségével összeverbuválták a vegyeskar magját. Dauner János szervezésében 28 taggal meghívták kórusvezetőnek Cser Miklóst, a Magyar Állami Operaház karnagyát. A helyi önkormányzat és művelődési ház támogatását megnyerve 1996 őszétől megkezdődtek a próbák. Az idő előrehaladtával a tagok száma egyre nőtt és átlagban 40 dalos társat számlál. 1997. június 9-én az alapítók okiratban rögzítették a SOLYMÁRI CORVINUS VEGYESKAR ALAPÍTVÁNY megszületését, amit a Pest megyei Bíróság 1998. március 3-án 4.Pk.A.60.409/1997/7. sz. végzéssel, A 1530 sz. alatt nyilvántartásba vett. Mindez az 1997. évi CLVI. Törvény értelmében közhasznúvá minősíttetett át az okirat hivatalos módosításának jóváhagyásával.

 

Az Alapítvány célja a település kulturális örökségének megóvása, kulturális tevékenység, új gyermekkórus alapításának elősegítése, a magyarországi és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás. De fontos számunkra a helyi kulturális életet, hagyományokat és múltat képviselő ének- és zeneművek felelevenítése, előadása, a falu arculatához illő kulturális, zenei rendezvények támogatása, kórustalálkozók megszervezése, az ezekkel kapcsolatos partitúrák beszerzése. A hagyományok megőrzése érdekében támogatja az Alapítvány a meglévő testvérkapcsolatokat, újak kiépítését, vendégművészek meghívását, kiadványok, poszterek megjelentetését. Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független.A Corvinus Vegyeskar rendszeres fellépései: Karácsonyi koncert - Solymár, Pedagógus nap - Solymár, Piliscsaba - Egyházzenei Napok, helyi rendezvények. A kórus 1999. novemberében a minősítő koncertjén elnyerte az "Arany" fokozatot. A kórus repertoárja: A Corvinus Vegyeskar jelenlegi repertoárja felöleli a világ- és a magyar zeneirodalom valamennyi korszakát: az egyházi zene keletkezését idéző éterien tiszta énekbeszéd, a gregorián dallamaitól a reneszánsz, a zenei barokk és klasszika egyházi és világi művein át egészen napjaink kórusmuzsikájáig. De megszólaltatja az ősi népdalokat éppúgy, mint az egyházi ünnepekhez kötődő zenekölteményeket. Volt már a kórus fellépése capella és a'capella egyaránt, s zenekari kíséretes művek koncerten való megszólaltatásának is tanúja lehetett a zenekedvelő közönség. A Corvinus Vegyeskar elérhetősége: Kelemen György, kórustitkár, Tel: 20/9341-496, E-mail: kelemen.gy@el-tetok.axelero.net

Dauner-Ringler Alapítvány

- a Solymári Iskola jóhírének emeléséért! - Az alapítvány fő célkitűzése és feladata, hogy a német és angol világnyelvek tanulásában a solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi és Művészeti Alapiskola kiemelkedő eredményt elérő diákjai díjazásban részesüljenek. Ezen felül külön díjazásra kerülnek a természettudományi: fizika, matematika, kémia és biológia tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítmények is. A díjazásnál és jutalmazásnál figyelembe veszi a díjazható tanulók szociális rászorultságát is. Az alapítványt Szűcs Béláné (született Dér Mária) 2009 őszén alapította. Dauner-Ringler Alapítvány - a solymári általános iskola jóhírének emeléséért.

2011-ben az alapítvány 432.000 forinttal jutalmazta az iskola diákjait. Az alapítvány nyitott, kérjük, támogassa Ön is adója 1%-val! Adószám: 18033500-1-13 

2018-ban az alapítvány 772 500 Ft-tal jutalmazta az iskola diákjait. 

2017-ben az alapítvány 405 000 Ft-tal jutalmazta az iskola diákjait.

2016-ban az alapítvány 562 000 Ft-tal jutalmazta az iskola diákjait.

2013-ban az alapítvány 467 500 forinttal jutalmazta az iskola diákjait.
2014-ben az alapítvány 417 000 forinttal jutalmazta az iskola diákjait.

2012-ben az alapítvány 475.000 forinttal jutalmazta az iskola diákjait.

Ha az 1 %-os támogatásokból befolyt összegek lehetővé teszik, akkor az iskola diákjainak egy része olyan utazásokban vehet majd részt, amelyeken számos kultúrtörténeti ténnyel találkozhat (Pozsony, Bécs, München, stb). Ringler András

bottom of page